Έδρα - Αποθήκη: 3ο χλμ Λαγκαδά Καβαλαρίου - Χονδρική: 23940 33 150 και 23940 33 140

Σειρά Uni

Οι λέβητες Uni είναι πιστοποιημένοι από την ευρωπαική ένωση με EN 303-5 κλάσης 3, μιας και πληρούν όλες της προδιαγραφές ασφάλειας καθώς και όλα τα κριτήρια οικολογικής λειτουργίας. Ο χρήστης επίσης μπορεί να επιλέξει εάν θέλει την έκδοση Plus όπου συνοδεύεται ο λέβητας από βεντιλατέρ με αυτόματο κοντρόλ ελέγχου, το οποίο

Read more

Σειρά H4EKO

O λέβητας H4EKO είναι ένας λέβητας ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για καύση ξύλου είτε για καύση πέλλετ. Ο λέβητας H4EKO είναι ένας από τους μοναδικούς λέβητες καυσης ξύλου με κάθετες διαδρομές καυσαερίων και αποθήκευσης ξύλου ή κάρβουνου, λόγω της τεχνολογίας κατασκευής του μπορεί και αποθηκεύει το ξύλο και το καίει αφού έχουν

Read more

Σειρά Ecomax

Ο λέβητας Ecomax είναι ένας υπεραυτόματος λέβητας πυρόλησης ξύλου, με αναλογική καύση και ελάχιστη κατανάλωση,είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό controller μέσω του οποίου ο χρήστης θέτει της παραμέτρους λειτουργίας αναλόγως με τις συνθήκες, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με θερμοστάτη χώρου, θερμοστάτη εξωτερικής αντιστάθμισης καθώς και εκβιθερμικής λειτουργίας. Ο λέβητας ecomax επιτυγχάνει μέγιστες αποδόσεις με πολύ μεγάλα διαστήματα επανατροφοδοσίας.

Read more