Έδρα - Αποθήκη: 3ο χλμ Λαγκαδά Καβαλαρίου - Χονδρική: 23940 33 150 και 23940 33 140

Πάνελ Υψηλής Θερμοκρασίας

POWER ON S+ 06

Τοποθετείται σε χώρους με ύψος από 2.2µ έως 3.8µ.  Η ιδανικότερη τοποθέτηση είναι στο ταβάνι μιας και έτσι πετυχένουμε το maximum σε υπέρυθρη ακτινοβολία και το minimum σε θέρμανση αέρα σε αντίθεση με την τοποθέτηση στον τοίχο όπου η απόδοσή του πάνελ πέφτει στο 70% και έχουμε πολύ μεγαλύτερη θέρμανση του αέρα και μικρότερη υπέρυθρη ακτινοβολία. Καλύπτει μέχρι 6 μ2 εσωτερικού χώρου. Το κόστος θέρμανσης ανέρχεται στα 0.54€ ανά ηµέρα (με τις νέες τιμές της ΔΕΗ) για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στους 21οC και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη*. Για κάθε βαθμό που ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε η κατανάλωση αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 7%.
Διαστάσεις: 65x25x6cm,  Βάρος: 5.8kg, Iσχύς 600 watt.

POWER ON S+ 085

Τοποθετείται σε χώρους με ύψος από 2.4µ έως 3.8µ.  Η ιδανικότερη τοποθέτηση είναι στο ταβάνι μιας και έτσι πετυχένουμε το maximum σε υπέρυθρη ακτινοβολία και το minimum σε θέρμανση αέρα σε αντίθεση με την τοποθέτηση στον τοίχο όπου η απόδοσή του πάνελ πέφτει στο 70% και έχουμε πολύ μεγαλύτερη θέρμανση του αέρα και μικρότερη υπέρυθρη ακτινοβολία. Καλύπτει μέχρι 8 μ2 εσωτερικού χώρου. Το κόστος θέρμανσης ανέρχεται στα 0.76€ ανά ηµέρα (με τις νέες τιμές της ΔΕΗ) για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στους 21οC και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη*. Για κάθε βαθμό που ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε η κατανάλωση αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 7%.
Διαστάσεις: 65x25x6cm,  Βάρος: 5.8kg, Iσχύς 850 watt.

POWER ON S+ 09

Τοποθετείται σε χώρους με ύψος από 2.5µ έως 3.8µ.  Η ιδανικότερη τοποθέτηση είναι στο ταβάνι μιας και έτσι πετυχένουμε το maximum σε υπέρυθρη ακτινοβολία και το minimum σε θέρμανση αέρα σε αντίθεση με την τοποθέτηση στον τοίχο όπου η απόδοσή του πάνελ πέφτει στο 70% και έχουμε πολύ μεγαλύτερη θέρμανση του αέρα και μικρότερη υπέρυθρη ακτινοβολία. Καλύπτει μέχρι 8 μ2 εσωτερικού χώρου. Το κόστος θέρμανσης ανέρχεται στα 0.80€ ανά ηµέρα (με τις νέες τιμές της ΔΕΗ) για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στους 21οC και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη*. Για κάθε βαθμό που ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε η κατανάλωση αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 7%.
Διαστάσεις: 150x15x6cm,  Βάρος: 8kg, Iσχύς 900 watt.

POWER ON S+ 12

Τοποθετείται σε χώρους με ύψος από 2.6µ έως 4.9µ. Η ιδανικότερη τοποθέτηση είναι στο ταβάνι μιας και έτσι έχουμε το maximum σε υπέρυθρη ακτινοβολία και το minimum σε θέρμανση αέρα σε αντίθεση με την τοποθέτηση στον τοίχο όπου η απόδοσή του πάνελ πέφτει στο 70% και έχουμε πολύ μεγαλύτερη θέρμανση του αέρα και μικρότερη υπέρυθρη ακτινοβολία. Καλύπτει μέχρι 11 μ2 εσωτερικού χώρου ή 5 μ2 εξωτερικού χώρου. Το κόστος θέρμανσης ανέρχεται στα 1.07€ ανά ηµέρα (με τις νέες τιμές της ΔΕΗ) για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στους 21οC μόνο με τη χρήση θερµοστάτη*. Για κάθε βαθμό που ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε η κατανάλωση αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 7%.
Διαστάσεις: 150x15x6cm,  Βάρος: 8kg, Iσχύς 1200 watt.

​POWER ON S+ 18

Τοποθετείται σε χώρους με ύψος από 2.7µ έως 5.4µ. Η ιδανικότερη τοποθέτηση είναι στο ταβάνι μιας και έτσι έχουμε το maximum σε υπέρυθρη ακτινοβολία και το minimum σε θέρμανση αέρα σε αντίθεση με την τοποθέτηση στον τοίχο όπου η απόδοσή του πάνελ πέφτει στο 70% και έχουμε πολύ μεγαλύτερη θέρμανση του αέρα και μικρότερη υπέρυθρη ακτινοβολία. Καλύπτει μέχρι 16 μ2 εσωτερικού χώρου ή 9 μ2 εξωτερικού χώρου. Το κόστος θέρμανσης ανέρχεται στα 1.61€ ανά ηµέρα (με τις νέες τιμές της ΔΕΗ) για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στους 21οC μόνο με τη χρήση θερµοστάτη*. Για κάθε βαθμό που ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε η κατανάλωση αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 7%.
Διαστάσεις: 150x25x6cm,  Βάρος: 12.6kg, Iσχύς 1800 watt.

POWER ON S+ 24

Τοποθετείται σε χώρους με ύψος από 2.8µ έως 6.6µ. Η ιδανικότερη τοποθέτηση είναι στο ταβάνι μιας και έτσι έχουμε το maximum σε υπέρυθρη ακτινοβολία και το minimum σε θέρμανση αέρα σε αντίθεση με την τοποθέτηση στον τοίχο όπου η απόδοσή του πάνελ πέφτει στο 80% και έχουμε πολύ μεγαλύτερη θέρμανση του αέρα και μικρότερη υπέρυθρη ακτινοβολία. Καλύπτει μέχρι 22 μ2 εσωτερικού χώρου ή 12 μ2 εξωτερικού χώρου. Το κόστος θέρμανσης ανέρχεται στα 2.15€ ανά ηµέρα (με τις νέες τιμές της ΔΕΗ) για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στους 21οC μόνο με τη χρήση θερµοστάτη*. Για κάθε βαθμό που ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε η κατανάλωση αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 7%.
Διαστάσεις: 150x25x6cm,  Βάρος: 12.6kg, Iσχύς 2400 watt.

POWER ON S+ 30

Τοποθετείται σε χώρους με ύψος από 2.9µ έως 7.7µ. Η ιδανικότερη τοποθέτηση είναι στο ταβάνι μιας και έτσι έχουμε το maximum σε υπέρυθρη ακτινοβολία και το minimum σε θέρμανση αέρα σε αντίθεση με την τοποθέτηση στον τοίχο όπου η απόδοσή του πάνελ πέφτει στο 80% και έχουμε πολύ μεγαλύτερη θέρμανση του αέρα και μικρότερη υπέρυθρη ακτινοβολία. Καλύπτει 30 μ2 εσωτερικού χώρου ή 14 μ2 εξωτερικού χώρου. Το κόστος θέρμανσης ανέρχεται στα 2.68€ ανά ηµέρα (με τις νέες τιμές της ΔΕΗ) για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στους 21οC μόνο με τη χρήση θερµοστάτη*. Για κάθε βαθμό που ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε η κατανάλωση αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 7%.
Διαστάσεις: 150x35x6cm,  Βάρος: 16.6kg, Iσχύς 3000 watt.

POWER ON S+ 36

Τοποθετείται σε χώρους με ύψος από 3.0µ έως 7.9µ. Η ιδανικότερη τοποθέτηση είναι στο ταβάνι μιας και έτσι έχουμε το maximum σε υπέρυθρη ακτινοβολία και το minimum σε θέρμανση αέρα σε αντίθεση με την τοποθέτηση στον τοίχο όπου η απόδοσή του πάνελ πέφτει στο 80% και έχουμε πολύ μεγαλύτερη θέρμανση του αέρα και μικρότερη υπέρυθρη ακτινοβολία. Καλύπτει 34 μ2 εσωτερικού χώρου ή 16 μ2 εξωτερικού χώρου. Το κόστος θέρμανσης ανέρχεται στα 3.22€ ανά ηµέρα (με τις νέες τιμές της ΔΕΗ) για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στους 21οC μόνο με τη χρήση θερµοστάτη*. Για κάθε βαθμό που ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε η κατανάλωση αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 7%.
Διαστάσεις: 150x35x6cm,  Βάρος: 16.6kg, Iσχύς 3600 watt.