Έδρα - Αποθήκη: 3ο χλμ Λαγκαδά Καβαλαρίου - Χονδρική: 23940 33 150 και 23940 33 140

Πάνελ Χαμηλής Θερμοκρασίας

POWER ON SPU300

Είναι ιδανικά για τοποθέτηση στο ταβάνι μιας και έχει την υφή του ταβανιού. Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί και σε σκελετό γυψοσανίδας ορυκτής ίνας. Ζεσταίνει μέχρι 3 m². Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,32€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. ​Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 2.8m. Η ιδανικότερη τοπόθετηση είναι οριζοντιομένο στο ταβάνι και η απόδοση του πάνελ αγγίζει το 98%. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε πλαΪνό τοίχο η απόδοση του πάνελ δεν ξεπερνά το 82% ∆ιαστάσεις 60 x 60 x 3εκ. Βάρος 5kg. Ισχύς 300 watt

​POWER ON SPU600

Είναι ιδανικά για τοποθέτηση στο ταβάνι μιας και έχει την υφή του ταβανιού. Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί και σε σκελετό γυψοσανίδας ορυκτής ίνας. Ζεσταίνει μέχρι 6 m². Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,64€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. ​Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 3.1m. Η ιδανικότερη τοπόθετηση είναι οριζοντιομένο στο ταβάνι και η απόδοση του πάνελ αγγίζει το 98%. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε πλαΪνό τοίχο η απόδοση του πάνελ δεν ξεπερνά το 82% ∆ιαστάσεις 120 x 60 x 3εκ. Βάρος 10.1kg. Ισχύς 600 watt

​POWER ON SPU700

Είναι ιδανικό για όλους τους χώρους που είναι καλά μονωμένοι. Ζεσταίνει μέχρι 7m²  και μπορεί να συνδυαστεί και σε μεγαλύτερους χώρους με περισσότερα κομμάτια. Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,75€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 2.8m. Η ιδανικότερη τοπόθετηση είναι οριζοντιομένο στο ταβάνι και η απόδοση του πάνελ αγγίζει το 98%. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε πλαΪνό τοίχο η απόδοση του πάνελ δεν ξεπερνά το 82% ∆ιαστάσεις 120 x 60 x 2.5εκ. Βάρος 11.7kg. Ισχύς 700 watt

POWER ON SPU850

Ζεσταίνει μέχρι 9m². Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,91€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. ​Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 3.4m. Η ιδανικότερη τοπόθετηση είναι οριζοντιομένο στο ταβάνι και η απόδοση του πάνελ αγγίζει το 98%. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε πλαΪνό τοίχο η απόδοση του πάνελ δεν ξεπερνά το 82% ∆ιαστάσεις 120 x 80 x 3εκ. Βάρος 14.1kg. Ισχύς 850 watt.

POWER ON SPU1000

Ζεσταίνει μέχρι 11m². Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 1.07€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. ​Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 3.6m. Η ιδανικότερη τοπόθετηση είναι οριζοντιομένο στο ταβάνι και η απόδοση του πάνελ αγγίζει το 98%. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε πλαΪνό τοίχο η απόδοση του πάνελ δεν ξεπερνά το 82% ∆ιαστάσεις 125 x 80 x 3εκ. Βάρος 14.7kg. Ισχύς 1000 watt.

POWER ON SP300

Είναι ιδανικό για όλους τους χώρους που είναι καλά μονωμένοι. Ζεσταίνει μέχρι 4m²  και μπορεί να συνδυαστεί και σε μεγαλύτερους χώρους με περισσότερα κομμάτια. Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,32€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 2,5m. Η ιδανικότερη τοπόθετηση είναι οριζοντιομένο στο ταβάνι και η απόδοση του πάνελ αγγίζει το 98%. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε πλαΪνό τοίχο η απόδοση του πάνελ δεν ξεπερνά το 82% ∆ιαστάσεις 60 x 60 x 2.5εκ. Βάρος 6.6kg. Ισχύς 300 watt

POWER ON SP600

Είναι ιδανικό για όλους τους χώρους που είναι καλά μονωμένοι. Ζεσταίνει μέχρι 7m²  και μπορεί να συνδυαστεί και σε μεγαλύτερους χώρους με περισσότερα κομμάτια. Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,64€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 2.8m. Η ιδανικότερη τοπόθετηση είναι οριζοντιομένο στο ταβάνι και η απόδοση του πάνελ αγγίζει το 98%. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε πλαΪνό τοίχο η απόδοση του πάνελ δεν ξεπερνά το 82% ∆ιαστάσεις 120 x 60 x 2.5εκ. Βάρος 11.7kg. Ισχύς 600 watt

​POWER ON G300

Είναι ιδανικό για όλους τους χώρους που είναι καλά μονωμένοι. Ζεσταίνει μέχρι 4m²  και μπορεί να συνδυαστεί και σε μεγαλύτερους χώρους με περισσότερα κομμάτια. Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,32€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 2,8m. Η ιδανικότερη τοπόθετηση είναι οριζοντιομένο στο ταβάνι και η απόδοση του πάνελ αγγίζει το 98%. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε πλαΪνό τοίχο η απόδοση του πάνελ δεν ξεπερνά το 82% ∆ιαστάσεις 60 x 60 x 2.5εκ. Βάρος 7kg. Ισχύς 300 watt.

POWER ON G600

Είναι ιδανικό για όλους τους χώρους που είναι καλά μονωμένοι. Ζεσταίνει μέχρι 7m²  και μπορεί να συνδυαστεί και σε μεγαλύτερους χώρους με περισσότερα κομμάτια. Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,64€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 2.8m. Η ιδανικότερη τοπόθετηση είναι οριζοντιομένο στο ταβάνι και η απόδοση του πάνελ αγγίζει το 98%. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε πλαΪνό τοίχο η απόδοση του πάνελ δεν ξεπερνά το 82% ∆ιαστάσεις 120 x 60 x 2.5εκ. Βάρος 14kg. Ισχύς 600 watt.

​POWER ON GL300

​​Είναι ιδανικά για τοποθέτηση σε μπάνια καθώς επίσης και σε χώρους αναμονής. Ζεσταίνουν μέχρι 4 m². Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,32€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. ​Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 2m. Η ιδανική τοποθέτηση του πάνελ είναι σε απόσταση 15 - 20εκ. από το πάτωμα. ∆ιαστάσεις 70 x 50 x 1.2εκ. Βάρος 14kg. Ισχύς 300 watt. Είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρωματισμούς εκτός από καθρέφτη.

POWER ON GL500

Είναι ιδανικά για τοποθέτηση σε μπάνια καθώς επίσης και σε χώρους αναμονής. Ζεσταίνουν μέχρι 6 m². Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,53€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. ​Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 2.2m. Η ιδανική τοποθέτηση του πάνελ είναι σε απόσταση 15 - 20εκ. από το πάτωμα. ∆ιαστάσεις 90 x 60 x 1.2εκ. Βάρος 21kg. Ισχύς 500 watt. Είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρωματισμούς.

​POWER ON GL700

​​Είναι ιδανικά για τοποθέτηση σε μπάνια καθώς επίσης και σε χώρους αναμονής. Ζεσταίνουν μέχρι 8 m². Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0.75€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. ​Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 2.5m. Η ιδανική τοποθέτηση του πάνελ είναι σε απόσταση 15 - 20εκ. από το πάτωμα. ∆ιαστάσεις 100 x 60 x 1.2εκ. Βάρος 26kg. Ισχύς 700 watt. Είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρωματισμούς εκτός από καθρέφτη.

​POWER ON GL900

​​Είναι ιδανικά για τοποθέτηση σε μπάνια καθώς επίσης και σε χώρους αναμονής. Ζεσταίνουν μέχρι 10 m². Το κόστος θέρµανσης ανέρχεται σε 0,97€* ανα ηµερα για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας και μόνο με τη χρήση θερµοστάτη σε σταθερή θερµοκρασία 21οC. ​Για κάθε 1oC που ανεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 7% περίπου. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 90-95oC. Το maximum βεληνεκές της ακτινοβολίας του πάνελ είναι 3.0m. Η ιδανική τοποθέτηση του πάνελ είναι σε απόσταση 15 - 20εκ. από το πάτωμα. ∆ιαστάσεις 120 x 80 x 1.2εκ. Βάρος 38kg. Ισχύς 900 watt. Είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρωματισμούς.