Έδρα - Αποθήκη: 3ο χλμ Λαγκαδά Καβαλαρίου - Χονδρική: 23940 33 150 και 23940 33 140

Ηλιακά Συστήματα

Ηλιακοί θερμοσίφωνες κενού New House Solar

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες κενού New House Solar χρησιμοποιούν σωλήνες κενού (EHPTs) ως αγωγούς θερμότητας αντί κυκλώματος νερού. Εντός του κάθε σωλήνα βρίσκεται ένας χάλκινος σφραγισμένος αγωγός που περιέχει προπυλενόγλυκολη (ρευστό μεταφοράς θερμότητας με μεγάλη επαγωγική ικανότητα). Το κενό που περιβάλει το εξωτερικό του σωλήνα μειώνει σημαντικά τις απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον, ως εκ τούτου επιτυγχάνεται πολύ μεγαλύτερη απόδοση (εώς και τέσσερις φορές περισσότερο) από ότι στους κλασσικούς επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, ιδιαίτερα σε ψυχρότερες συνθήκες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

- Μηδενική συντήρηση λόγο της τεχνολογίας vacuum και της μη χρήσης νερού ως ρευστού μεταφοράς
- Πλήρης ηλιακή κάλυψη 360° λόγο του κυλινδρικού σχήματος των σωλήνων. Δυνατότητα τοποθέτησης του συλλέκτη σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης.
- Μεγάλη αντοχή σε καιρικές συνθήκες. Μηδενική αντίσταση στον αέρα διότι δεν υπάρχει ενιαία πλάκα και ο αέρας διαφεύγει ανάμεσα στις σωλήνες.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στο ψύχος. Αντοχή σε θερμοκρασίες ως και -40 βαθμούς κελσίου λόγο της μη ύπαρξης κυκλώματος νερού.
- Δυνατότητα προσθαφαίρεσης σωλήνων (χειμώνα-καλοκαίρι) αναλόγως των απαιτήσεων σε ζεστό νερό. Εύκολη αντικατάσταση σωλήνων κενού έναν προς ένα χωρίς να σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα.

Ηλιακός θερμοσίφωνας New House Solar
Κωδικός Λάμπες Διάσταση λαμπών mm Λίτρα Επιφάνεια
NHS 120 12 Φ 58 x 1800 120 1.89m²
NHS 160 18 Φ 58 x 1800 160 2.29m²
NHS 200 24 Φ 58 x 1800 200 3.06m²

 

Οδηγίες υδραυλικής σύνδεσης ηλιακών κενού με δοχείο αποθήκευσης

Η τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 καλύπτει τις εγκαταστάσεις διανομής κρύου – ζεστού νερού σε κτήρια. Ειδικότερα στο κεφάλαιο 8 της οδηγίας αναφέρονται οδηγίες για τις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας ζεστού νερού χρήσης σε ότι αφορά στη σύνδεση των συσκευών (boiler) στην εγκατάσταση.

Μια τυπική συνδεσμολογία με τον απαραίτητο εξοπλισμό δίνεται σχηματικά στο παρακάτω link:

Βαλβίδα ασφαλείας (Τ&Ρ Valve)

Η βαλβίδα Τ&Ρ είναι το τελευταίο εξάρτημα ασφαλείας το οποίο προλαμβάνει ανεπιθύμητες καταστάσεις μη ασφαλούς λειτουργίας του θερμοδοχείου. Οι καταστάσεις αυτές προκύπτουν από ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας του αποθηκευμένου νερού οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ατμοποίησή του, η/και ανεξέλεγκτη αύξηση της πίεσης. Η λειτουργία της βαλβίδας επομένως είναι η εξασφάλιση του θερμοδοχείου έναντι υπερθέρμανσης και υπερπίεσης.

Η βαλβίδα είναι ρυθμισμένη να «ανοίξει» στους 90ΟC ώστε ποσότητα νερού να αποχετευτεί από το θερμοδοχείο και νέα ποσότητα κρύου νερού από το δίκτυο να εισέλθει στο θερμοδοχείο ώστε να ελαττώσει τη θερμοκρασία του αποθηκευμένου νερού και η βαλβίδα να επιστρέψει στην αρχική της θέση. Η διαδικασία αυτή είναι μια κανονική λειτουργία της βαλβίδας και δεν χρειάζεται αντικατάσταση της. Προσοχή! Οι συλλέκτες κενού λόγω της τεχνολογίας τους, αυξάνουν πολύ εύκολα τη θερμοκρασία του νερού. Συνεπώς αν οι καταναλώσεις είναι περιορισμένες, τότε είναι πιθανότερο η βαλβίδα να ανοίγει σε τακτά διαστήματα.

Η βαλβίδα είναι ρυθμισμένη να «ανοίξει» σε πίεση 7bar. Η πίεση εντός του δοχείου αυξάνεται από τη διαστολή του νερού που θερμαίνεται ωστόσο η τελική τιμή της πίεσης εξαρτάται άμεσα από την πίεση του δικτύου. Αυτή δεν είναι ποτέ σταθερή και μάλιστα εξαρτάται από την συνολική κατανάλωση και το προγραμματισμό του κεντρικού πάροχου. Γενικά πιέσεις δικτύου μεγαλύτερες από 5bar απαιτούν την τοποθέτηση μειωτή πιέσεως ρυθμιζόμενου στα 3 – 4 bar.

Σε αντίθετη περίπτωση η βαλβίδα ασφαλείας (7bar) ανάλογα και με το πόσο υψηλή είναι η πίεση του δικτύου θα παρουσιάζει μικρές διαρροές ή και θα ανοίγει εντελώς για να εκτονώσει τις υψηλές πιέσεις. Η διαρροή συνεπάγεται ότι η βαλβίδα λειτουργεί ορθά και το θερμοδοχείο προστατεύεται από τις υπερπιέσεις.

Οι μικροδιαρροές από τη βαλβίδα ασφαλείας είναι ένδειξη ορθής λειτουργίας της. Το στόμιο εκροής δε θα πρέπει να εμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο. Η εκροή θα πρέπει να αποχετεύεται όχι με άμεση σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης για λόγους υγιεινής με σωλήνα διαμέτρου όχι μικρότερης από το στόμιο εκροής. Είναι συνετό να συμανθεί η θέση της βαλβίδας και το σημείο εκροής για λόγους ασφαλείας.

Για την αποφυγή των μικροδιαρροών λόγω μικρών υπερπιέσεων προτείνεται η τοποθέτηση δοχείου διαστολής κατάλληλου για πόσιμο νερό. Η τοποθέτηση του δοχείου μειώνει τη σπατάλη ενέργειας από τις μικροδιαρροές, προστατεύει συνολικά το δίκτυο από τις μεταβολές τις πίεσης (πλήγματα) και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της βαλβίδας ασφαλείας.

Επιλογή δοχείου διαστολής:

Χωρητικότητα

Ρύθμιση εξόδου μειωτή

Πίεση ανοίγματος βαλβίδας

Δοχείο διαστολής

Πίεση αέρα στο δοχείο

160 λίτρα

3,5 bar

7 bar

12 λίτρα

3,5 bar

200 λίτρα

3,5 bar

7 bar

18 λίτρα

3,5 bar

Συλλέκτης New House Solar

Οι ηλιακοί συλλέκτες κενού New House Solar αποτελούνται από διπλούς γυάλινους σωλήνες όπου ανάμεσα υπάρχει κενό αέρος για να ενισχυθεί η θερμομόνωση του συλλέκτη και ειδικό θερμοαπορροφητικό υλικό χαμηλής αντανάκλασης για καλύτερη απόδοση και αντοχή σε δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορούν να απορροφούν ενέργεια και κατά τη διάρκεια χαμηλής ηλιοφάνειας, μέσα από τις υπέρυθρες ακτίνες του ηλίου.

Οι ηλιακοί συλλέκτες κενού χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τις θερμικές απώλειες αφού η απόδοσή τους είναι κατά πολύ υψηλότερη από τις υπόλοιπες μορφές συλλεκτών.

Τη θερμότητα που συλλέγει ο ηλιακός συλλέκτης την μεταφέρει με την βοήθεια φύλλων αλουμινίου σε ένα χάλκινο αυλό (heat pipe), που περιέχει ένα ανόργανο μη τοξικό ρευστό. Το ρευστό αυτό λόγο της θερμότητας που συλλέγει ο σωλήνας κενού μετατρέπεται σε υπέρθερμο ατμό και ζεσταίνει το νερό χρήσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

- Μηδενική συντήρηση λόγο της τεχνολογίας vacuum και της μη χρήσης νερού ως ρευστού μεταφοράς
- Πλήρης ηλιακή κάλυψη 360° λόγο του κυλινδρικού σχήματος των σωλήνων. Δυνατότητα τοποθέτησης του συλλέκτη σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης.
- Μεγάλη αντοχή σε καιρικές συνθήκες. Μηδενική αντίσταση στον αέρα διότι δεν υπάρχει ενιαία πλάκα και ο αέρας διαφεύγει ανάμεσα στις σωλήνες.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στο ψύχος. Αντοχή σε θερμοκρασίες ως και -40 βαθμούς κελσίου λόγο της μη ύπαρξης κυκλώματος νερού.
- Δυνατότητα προσθαφαίρεσης σωλήνων (χειμώνα-καλοκαίρι) αναλόγως των απαιτήσεων σε ζεστό νερό. Εύκολη αντικατάσταση σωλήνων κενού έναν προς ένα χωρίς να σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα.

pdfΕγχειρίδιο χρήσης συλλέκτη