Έδρα - Αποθήκη: 3ο χλμ Λαγκαδά Καβαλαρίου - Χονδρική: 23940 33 150 και 23940 33 140

Σειρά H4EKO

O λέβητας H4EKO είναι ένας λέβητας ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για καύση ξύλου είτε για καύση πέλλετ. Ο λέβητας H4EKO είναι ένας από τους μοναδικούς λέβητες καυσης ξύλου με κάθετες διαδρομές καυσαερίων και αποθήκευσης ξύλου ή κάρβουνου, λόγω της τεχνολογίας κατασκευής του μπορεί και αποθηκεύει το ξύλο και το καίει αφού έχουν

καεί τα προγενέστερα ξύλα. Ο λέβητας μπορεί να συνοδευτεί από πιεστικούς  αυτοκαθαριζόμενους καυστήρες πέλλετ με πλήρως αναλωγική λειτουργία και control 4ης γενιάς της Δανέζικης εταιρίας NBE.

Υδραυλική Σύνδεση
Καύσιμα βιομάζας και σχηματισμός υγροποιήσεων

Ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου βιομάζας και την εποχικότητα παραγωγής και αποθήκευσης του, μια μεταβλητή ποσότητα υγρασίας περιέχεται στη σύσταση της καύσιμης ύλης. Η υγρασία αυτή, κατά τη καύση εντός του θαλάμου καύσης, απελευθερώνεται με τη μορφή υδρατμών και περιέχεται στα καυσαέρια της καύσης. Η παρουσία ζωνών χαμηλής θερμοκρασίας με τις οποίες τα καυσαέρια έρχονται σε επαφή, προκαλούν πτώση της θερμοκρασίας των καυσαερίων η οποία τελικά οδηγεί σε συμπύκνωση των υδρατμών, αν η πτώση δεν είναι ελεγχόμενη.

Η παρουσία υγρού νερού στα καυσαέρια σε συνδυασμό με την αιθάλη και τους άκαυστους υδρογονάνθρακες, δημιουργούν πίσσα και επικαθίσεις. Οι επικαθίσεις αυτές εμφανίζονται στα τοιχώματα του θαλάμου καύσης και στις διαδρομές των καυσαερίων, και εκτός του ότι είναι επικίνδυνα λόγω της ευφλεκτότητας τους, μειώνουν την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής του λέβητα καύσης.

Επομένως είναι κρίσιμο και χρήσιμο να διατηρηθεί η θερμοκρασία των τοιχωμάτων του λέβητα καύσης στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία με τον έλεγχο της θερμοκρασίας επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης προς το λέβητα.

specs01

specs02

pdfΕγχειρίδιο χρήσης Λέβητα Η425 EKO

pdfΕγχειρίδιο υδραυλικής σύνδεσης

pdfΕγχειρίδιο για Καπνοδόχο