Έδρα - Αποθήκη: 3ο χλμ Λαγκαδά Καβαλαρίου - Χονδρική: 23940 33 150 και 23940 33 140

Black Star Comfort

Ένας νέος τύπος λέβητα pellet Black Star. Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνεται μηχανισμός αυτόματου καθαρισμού των διαδρομών καυσαερίων. Επίσης και ο σχεδιασμός του λέβητα έχει αλλάξει. Η εμφάνιση του λέβητα είναι διαφορετική από το βασικό τύπο που γνωρίζετε από το παρελθόν. Μια αλλαγή του σχεδιασμού πρωτίστως είναι η βελτίωση της μόνωσης για υψηλότερο βαθμό απόδοσης. Η standard έκδοση του Black Star φυσικά παραμένει στη γκάμα.

Το μοντέλο με τον μηχανισμό αυτόματου καθαρισμού διαδρομών καυσαερίων φέρει την ονομασία Black Star Comfort. Ο λέβητας διαθέτει ποδαράκια για προσαρμογή του ύψους. Το πάνω καπάκι του λέβητα είναι πολύ σκληρότερο για καλύτερη μόνωση και μείωση θερμικών απωλειών. Ο αέρας κάτω από το καπάκι θερμαίνεται και έτσι δεν παρατηρείται τοπική υγροποίηση του θερμού αέρα που διαφεύγει από την άνω θύρα. Η θύρα του θαλάμου στάχτης έχει επίσης εξωτερικό καπάκι για καλύτερη μόνωση. Ο μηχανισμός αυτόματου καθαρισμού διαδρομών καυσαερίων είναι συνδεδεμένος με μία ράβδο με τον κινητήρα ο οποίος είναι τοποθετημένος κάτω από το εμπρός κάλυμμα. Η υποδοχή του καλωδίου σύνδεσης είναι τοποθετημένη στην πίσω πλευρά του λέβητα. Ο μηχανισμός καθαρισμού είναι αφαιρούμενος από το λέβητα. Οι δύο κύριοι λόγοι ύπαρξης του μηχανισμού είναι: 1. Καθαρισμός των διαδρομών, 2. η θερμοκρασία των καυσαερίων μειώνεται και η απόδοση του λέβητα φθάνει σχεδόν στο 95%.

Για το λόγο αυτό ο μηχανισμός περιλαμβάνει ένα πτερύγιο το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να  μειωθεί η διαδρομή καυσαερίων και να αυξηθεί η θερμοκρασία τους. Με τη ρύθμιση αυτή αν είναι αναγκαία, αποφεύγεται η συμπύκνωση στην καμινάδα. Το πτερύγιο έχει δύο βίδες με τις οποίες ρυθμίζεται η θέση του. Η αρχική θέση του είναι κλειστή ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση του λέβητα. Η θύρα του θαλάμου στάχτης είναι τώρα κρυμμένη κάτω από τα εξωτερικά καλύμματα. Το εξωτερικό κάλυμμα κρατιέται στο λέβητα με τη χρήση μαγνητών. Έτσι είναι εύκολο να το απομακρύνετε από το λέβητα. Η λειτουργία του καλύμματος είναι η βελτίωση της μόνωσης έτσι ώστε ο ζεστός αέρας δε ψύχεται από τη θερμοκρασία χώρου ώστε να αποφευχθούν τοπικές υγροποιήσεις. Αφού απομακρυνθεί η εξωτερική θύρα – κάλυμμα, η θύρα του θαλάμου στάχτης μπορεί να ανοιχτεί. Ο λέβητας τώρα έχει διαφορετικό κλείσιμο. Το χερούλι έχει αντικατασταθεί. Αυτό επιτρέπει την απομάκρυνση ολόκληρης της θύρας για καλύτερη πρόσβαση στο θάλαμο στάχτης. Η μόνωση της θύρας είναι ισχυρότερη και έτσι το βάρος της θύρας είναι μεγαλύτερο. Ο μηχανισμός ο οποίος κλείνει τη θύρα είναι αναπόσπαστο μέρος ενός συγκολλητού σώματος. Το τασάκι στάχτης είναι βαθύτερο με διπλό χερούλι. Το ύψος του επεκτάθηκε αφού οι διαδρομές καυσαερίων μεταβλήθηκαν. Ο Black Star Comfort με αυτόματο σύστημα καθαρισμού έχει τέσσερεις διαδρομές καυσαερίων κατακόρυφες. Ο κινητήρας που κινεί το μηχανισμό καθαρισμού, είναι τοποθετημένος κάτω από το εμπρός κάλυμμα στο σώμα του λέβητα. Η σύνδεση του μηχανισμού με τον κινητήρα γίνεται με μια ράβδο. Όταν ο κινητήρας ενεργοποιηθεί, ο μηχανισμός κινείται επάνω και κάτω. Χρειάζεται προσοχή να μην ακουμπήσετε το μηχανισμό ενώ λειτουργεί. Μπορεί να αφαιρεθεί από το λέβητα μόνο όταν είναι εκτός λειτουργίας. Ο μηχανισμός μπορεί να αφαιρεθεί αν θεωρηθεί αναγκαίο. Μέρη του μηχανισμού μπορούν να αφαιρεθούν επίσης.

pdfΟδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα

pdfΕγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων