Έδρα - Αποθήκη: 3ο χλμ Λαγκαδά Καβαλαρίου - Χονδρική: 23940 33 150 και 23940 33 140

...επίσημος εισαγωγέας πέλετ και μπριγκέτας Schweighofer στην Ελλάδα

..με υποκατάστημα λιανικής στο Ρετζίκι

...με οποιονδήποτε τρόπο κοντά σας

...σε όλη την Ελλάδα με δικό μας στόλο.

Πανελλαδικά

Τα προϊόντα της MomaPellet ταξιδεύουν καθημερινά σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Με εγγύηση για την άμεση παράδοσή τους αλλά και τις ιδανικές τους τιμές!

Η MomaPellet παραδίδει καύσιμες ύλες δωρεάν για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να σας καλύψει πανελλαδικά με εγγύηση στην ποιότητα και στην ακρίβεια της παράδοσης.

Back to top